Peter Kazička

Martin Malych
Má bohaté praktické skúseností z rôznych oblastí ako aj rôznych kultúr. Špecializuje sa na tréningy rozvoja v oblasti predajných zručností a motivácie, venuje sa kariérnemu koučingu, ale aj personálnemu rozvoju. Je členom Inštitútu psychoterapie a socioterapie, v ktorom sa podieľa na vydávaní časopisu SOCIOTERAPIA na Slovensku v Čechách. Je hodnotiteľom pravidelných výberových konaní formou Assessment Centre.
Zakúpili ste si knihu na inom mieste ako u nás na stránke?
Zadajte svoj email a my Vám pošleme Vaše darčeky.