Ing. Igor Stano

Martin Malych
Ing. Igor Stano riaditeľ vývojového centra Alcatel-Lucent Slovakia a.s.

„Publikáciu som si pozorne prečítal a potešila ma: konečne som sa stretol s materiálom, ktorý zodpovedá dnešnej realite, s ktorou si musí poradiť každý, kto si hľadá nové zamestnanie. Totiž veľká väčšina kandidátov prichádza na pohovory nepripravená, ale domnievajú sa, že spĺňajú všetky predpoklady na dané miesto. Sú sklamaní, keď dostanú zápornú odpoveď alebo dokonca keď si ich vyhliadnutý zamestnávateľ po prečítaní ich materiálov ani len nepozve na ústny pohovor. Prečo? V životopise uvádzajú nepravdy, lebo sa domnievajú, že práve tým zapôsobia. Na pohovore však nevedia zareagovať na ani na elementárne otázky, ktorými by mali preukázať svoje vedomosti a skúsenosti. Každému, kto má seriózny záujem o zmenu zamestnania a skutočne chce byť úspešný, vrelo túto publikáciu odporúčam,– iste mu môže pomôcť dosiahnuť cieľ. Autori netaja, že to nie je jednoduché a že si na to treba vyčleniť dostatok času a disciplíny. Napokon, každý kto chce v živote niečo dosiahnuť, musí rátať s tým, že bez cieľavedomosti a trpezlivosti úspech ostane iba vzdialenou, nedosiahnuteľnou métou.“

Zakúpili ste si knihu na inom mieste ako u nás na stránke?
Zadajte svoj email a my Vám pošleme Vaše darčeky.